CAMP DE TARRAGONA, COMUNICATS 
La planificació d'indicatius unipersonals a l'ART de Tarragona pot posar en risc els efectius policials 
La nostra organització sindical ha denunciat que en aquesta destinació, malgrat surten tres efectius en dos vehicles policials, l'ART els planifica amb dos indicatius diferents. Aquesta pràctica provoca que la Sala de coordinació, en cas de necessitat, requereixi l'indicatiu unipersonal. 
 
Camp de Tarragona, 10 de maig del 2023.-
 
En comunicat de 31 de març del 2023, la Secció sindical de trànsit del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciava la priorització de patrulles de paisà per davant les uniformades, amb la clara intenció recaptatòria. Una denúncia en la qual, amb l’exemple que s’exposava, també s’observava la planificació de patrulles amb un únic efectiu policial.

Específicament sobre aquesta darrera qüestió, la Secció sindical de trànsit de la nostra organització sindical fa temps que està demanant a l’ART de Tarragona que no posi en situació de risc als efectius policials que té sota la seva responsabilitat. I és que de manera freqüent s’estan planificant patrulles  que, malgrat estan integrades per tres (3) efectius, surten en dos vehicles diferents (un logotipat i un no logotipat).

El problema s'origina quan l'ART, essent una única patrulla (binomi en un vehicle, més unipersonal en l'altre) ho fa, planificant-los amb dos indicatius diferents.  Això està provocant que 
la Sala de coordinació, en cas de necessitat operativa, arriba a activar la patrulla no logotipada i “unipersonal” per assistir a la ciutadania en cas d’accident, d’avaria o altres necessitats, la qual cosa significa una exposició que caldria evitar, recordant a més, que encara estem en nivell 4 sobre 5 d’alerta per atemptat terrorista.

Desconeixem quins son els motius pels quals l'ART de Tarragona utilitzat aquesta pràctica. Però en cap cas entendríem que ho fes per "enganyar" l'estadística i deixar entreveure que en aquesta destinació hi ha una patrulla policial més de la que, la manca d'efectius, provoca. 


Per tots els motius esmentats, des del SAP-FEPOL instem a la Subdirecció general de recursos humans a fer les gestions oportunes per tal que aquests tipus de planificacions (amb indicatius d’un sol efectiu) es deixin de fer i que, en cas que surtin al carrer aquests tipus de patrulles (binomi en un vehicle, més unipersonal en un altre) ho facin sota un únic indicatiu.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-89/2023 
DATA:10 de Maig de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies