CAMP DE TARRAGONA, COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
Els vehicles comissats judicialment han de cobrir les necessitats de les Unitats d’Investigació que els intervenen 
Des de la nostra organització sindical denunciem que alguns vehicles intervinguts judicialment i cedits al cos de mossos d'esquadra no es destinin a satisfer les necessitats de les unitats d'investigació que els comissen, sinó que siguin assignats a comandaments de comissaria o regionals, que ja tenien vehicles de representació (encara que de pitjors prestacions). 
 
Tarragona, 18 d'abril del 2023.-
 
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ja fa molt de temps que reclama a l’Administració agilitat en l’autorització i gestió dels tràmits per poder utilitzar els vehicles intervinguts en diligències policials, prèvia petició als jutjats (darrera vegada en el comunicat de 28 de març).

La greu mancança de vehicles que patim fa imprescindible buscar recursos alternatius que doti a les nostres unitats d’investigació, dels recursos necessaris que els permeti treballar en condicions. I és que recordem que ja son diverses les unitats, les que només tenen assignats vehicles obtinguts d’intervencions judicials, per al seu funcionament.

Fins aquí tot bé. El problema sorgeix quan la cessió dels vehicles intervinguts no té impacte positiu sobre les unitats que els necessiten, ja que (sigui pel motiu que sigui) aquests vehicles no acaben assignats a les unitats d’investigació que l’ha intervingut, sinó als comandaments de la pròpia comissaria o regió.

A aquest efecte, la nostra organització sindical no pot compartir la idea que un vehicle intervingut per una unitat d’investigació (amb tota la feina que comporta) acabi essent utilitzat per un Cap d’ABP, Cap de Regió o altres pel seu us exclusiu. Des de la nostra organització no podem entendre com, amb l’arribada d’un vehicle òptim per a les tasques investigadores (recordem que normalment els vehicles intervinguts), algun comandament del cos decideixi substituir-lo pel vehicle que fins aquell moment tenia assignat (normalment d’inferiors prestacions).

Recordem que la principal finalitat de la intervenció de vehicles és la de compensar les mancances que tenim a les diferents unitats, alhora que amb aquests vehicles incrementem les garanties de funcionament en les investigacions policials. No es tracta d’un sistema per a què els vehicles de representació siguin de més alta gama. Per tant no considerem de rebut, que els efectius que estan treballant al carrer no puguin disposar de les millors eines possibles per la seva feina.

És per això que des del SAP-FEPOL i especialment des de la Secció Sindical d’Investigació de Tarragona, no podem entendre com (una vegada assignats els vehicles comissats al cos de de mossos d’esquadra) es prioritzen els interessos individuals, als propis col·lectius de les unitats d’investigació.

Esperem que la Prefectura reflexioni sobre aquesta situació i, tal i com ja es va dir al nostre comunicat C-59 sobre el parc mòbil de paisà, reguli l’ús dels vehicles comissats per a les unitats operatives que els necessiten i no pels comanaments del cos, més quan ja tenien cobertes les seves necessitats de representació, amb vehicles de prestacions inferiors al comissats.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-74/2023 
DATA:18 de Abril de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies