COMUNICATS, TRÀNSIT 
A un dia del canvi de Sabadell a Cerdanyola, els efectius segueixen sense saber 
A un dia del canvi de destinació, els efectius policials segueixen sense saber sota quina figura administrativa se'ls obliga a traslladar-se a Cerdanyola. És per això que des de la nostra organització sindical insistim en la necessitat d'una resolució administrativa que empari aquesta decisió, la qual ha de ser objecte d'estudi i si s'escau, també de recurs.   
 
Sabadell, 31 de maig del 2022.-
 
Segons ens va informar la Subdirecció General de Recursos Humans i la part operativa corresponent, demà 1 de juny es farà efectiu el trasllat dels efectius del Sector de Trànsit de Sabadell a Cerdanyola. Un dia queda, només un, per a què es procedeixi al trasllat i seguim sense saber.

I és que totes aquelles qüestions preguntades pel Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) a la reunió “desinformada” que es va realitzar el passat 18 de maig, segueixen sense resposta. La resolució administrativa sota la qual es justifica definitivament el canvi de la RLT no ha arribat encara a cap de les persones afectades. I per tant, encara no sabem com s’obligarà a assumir aquest canvi.

És per això que, SAP-FEPOL posa a disposició del col·lectiu d’un model de nota informativa a través de la qual manifestem la negativa al trasllat fins que no se’ns informi de la legalitat del mateix o bé, hi hagi una ordre explícita (per escrit i signada) ordenant aquest canvi de dependència.

Des de la nostra organització sindical insistim en la necessitat d’una resolució administrativa que reguli el canvi de localitat que seran objecte els efectius policials afectats. Una resolució administrativa que ha d’estat emparada per la normativa vigent i que, evidentment, pot ser objecte de recurs  a la jurisdicció competent.

La nostra organització sindical i la major part d’especialistes de Sabadell no estem d’acord en un canvi d’RLT, més quan no s’ha negociat, no s’ha tingut en compte l’opinió de la part social, no implica cap millora de les condicions laborals, ni tampoc suposa cap millora estratègica ni operativa.

Ans el contrari, el canvi a Cerdanyola d’un dels sectors de trànsit amb més sinistralitat i càrrega de treball de Catalunya,  afecta el servei policial en tant que portar aquests efectius a aquestes dependències incrementarà el temps de resposta als accidents.

Per tant, des de la nostra organització sindical insistim. No estem d’acord ni amb el fons de la qüestió, ni tampoc amb les formes. Així que SAP-FEPOL es mostrarà inflexible fins que, com a mínim, es justifiqui en dret i forma aquesta imposició la qual una vegada comunicada, evidentment la seva impugnació serà objecte d’estudi.

 
    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-92/2022 
DATA:31 de Maig de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies