COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
Reunió de la Comissaria General d'Investigació Criminal de 19 de setembre  
Reum dels punts tractats a la reunió celebrada ahir entre els Caps de la comissaria general, els serveis d'administració i les organitzacions sindicals representatives  
 
Barcelona, 20 de setembre 2022.-
 
En data 19 de setembre va tenir lloc al Complex Central, la darrera reunió entre els comanaments de la Comissaria General d’Investigació, els representants de l’administració i els sindicats. A continuació us resumim els punts més rellevants.

Primer.- Informació sobre el canvi dels efectius de científica bàsica i canvi d’estructura.
Per part de la CGIC ja fa temps que es va proposar a la prefectura el canvi de dependència de científica bàsica i que aquesta passes a dependre de la Divisió de Científica Bàsica. Aquest canvi es va veure bé per part de la prefectura i es va incloure al nou decret d’estructura que està pendent d’aprovar-se.

Encara no saben com es concretarà aquesta proposta un cop aprovat el decret d’estructura però la idea de la CGIC es reduir el nombre de centres de treball que hi ha actualment.

Segon.- Ocupació actual de les AI, DIC i UI.
Després de més d’un any demanant aquesta informació de manera ininterrompuda a les reunions que es van mantenint amb la CGIC, per part de la Comissaria Tècnica continuen sense facilitar-nos el nombre exacte d’efectius que treballen a la nostra especialitat. Sempre hi ha una excusa o altra per amagar aquesta informació i de manera indirecta no reconèixer la pèssima situació a la que ens trobem en quan a efectius.

Per part del SAP-FEPOL no desistirem i continuarem demanant que s’informi de manera oberta i sense tants entrebancs a la nostra petició.

Tercer.- Estat del parc mòbil.
Aquesta pregunta s’ha d’adreçar a la comissió de material. No obstant ens informen que actualment hi ha una licitació que estarà resolta sobre el primer semestre de 2023

Quart.- Pagament val de roba.
El pagament està pendent de la signatura d’intervenció i en el moment que es faci s’abonarà.

Cinquè.- Situació laboral GNP i regulació de les guàrdies al territori.
Per part del SAP-FEPOL plantegem el dubte respecte la situació en la que ens trobem quan es fan GNP. Pel què fa a la CGIC ens informen que mentre no t’activen estàs en situació de festa, la qual canvia en el moment en que et requereixen. A partir d’aquest moment passes a estar de treball i per tant a tots els nivells en cas d’accident o similar.

A més demanem que s’apliquin les conclusions del grup de treball que es va fer per ordre del Consell de la Policia i a les que totes les parts van donar el seu vist i plau. Aquest acord és del 2019 i encara no s’ha aplicat.

Per part de la CGIC ens informen que en un principi no tenen intenció de desenvolupar aquelles directrius i que la seva proposta a la Prefectura és una prova pilot a la Regió del Pirineu amb un sistema de guàrdies diferent. Aquest sistema inclouria als efectius de les UI i de la UTI. De moment no tenen resposta de la prefectura per tirar endavant aquesta prova.

Sisè.- Problemes amb la planificació de la jornada de treball UTI Girona.
Davant de la denúncia del SAP-FEPOL per la reiteració de la mala planificació en aquesta unitat ens informen que es mirarà el cas concret i es donarà resposta.

Setè.- Compensació dels equips de treball conjunt (Instrucció).
Tornem a demanar que es compensi com toca, els equips conjunts de treball entre UI i UTI. Recordem que anteriorment ja es va arribar a un acord segons el qual s’acceptava una comissió de serveis dels efectius de nivell 2 a nivell 3, amb alguns condicionants concrets tot i que mai es va arribar a complir.

Ens informen que els equips conjunts no sempre son de nivell 3. En algunes ocasions és l’AIC la qui dona suport a l’ABP. En aquests casos no es pot compensar. També hi ha situacions a les que els equips conjunts no impliquen tot el dia de treball, sinó actuacions puntuals. Amb tot això miraran la manera de compensar i les circumstàncies en que s’hauria de fer.

Vuitè.- Instrucció de vacances per especialitat.
La CGIC està d’acord amb el canvi de la instrucció i han encomanat un equip de treball per la modificació. Aquest equip està pendent de l’aprovació de la prefectura.

Des del SAP-FEPOL demanem que aquesta modificació de la instrucció estigui llesta i redactada per tal que sigui d’aplicació el proper any. No podem estar un any més esperant que es canviïn les normes de vacances de l’especialitat. Ja fa massa temps que estem patint uns torns i unes normes absurdes per la feina que desenvolupem.

En aquest sentit i per agilitzar la regulació hem recordat el darrer escrit que es va adreçar a la CGIC i a la subdirecció de recursos humans en data 28 de juliol amb la proposta de períodes i efectius mínims per les vacances d’estiu. (Escrit modificació vacances investigació)

Novè.- Canvi de dependència de la UOM.
La CGIC ha demanat que la UOM passi a la família d’investigació. Si s’acceptés aquesta petició els companys quedarien a nivell 2 i continuarien amb les mateixes funcions. Si per un cas augmentessin les funcions i tasques es podria mirar el passi a nivell 3. Les localitats de destí no han de canviar.

Per part del SAP-FEPOL també hem demanat que l’ASTMET passi també a la CGIC igual que la UOM. Les tasques que realitzen també son molt específiques i treballen per diferents regions. Ens comuniquen que en el seu moment ja es va valorar aquesta opció però igual que passa amb ASA van decidir que no passessin a la CGIC.

Desè.- Manca de material actualitzat.
Aquest tema s’ha d’exposar a la comissió de material.

Onzè.- Relació entre ordinadors / vehicles per unitat.
Davant la queixa persistent d’algunes unitats per la manca de vehicles i ordinadors per treballar, demanem que ens informin de les “ratios” que s’estableixen. Per part de la comissaria Tècnica ens informen que el número de vehicles per unitat s’ha de demanar a la comissió de material, però que ens pot avançar que aquests varien segons la localitat i la regió.

Pel que fa als ordinadors la DSIP fa la distribució que creu pertinent, però en cas que fos necessari es poden demanar més ordinadors i no hi ha problema en lliurar-los. Aquest punt no ens queda gaire clar, perquè si alguna cosa hem fet des del SAP-FEPOL en els darrers anys ha estat demanar ordinadors per a les unitats i la resposta, SEMPRE ha estat que no els hi pertoca i que ja tenen els suficients.

Aquest és un resum dels punts tractats, si voleu més informació o teniu qualsevol dubte teniu a la vostra disposició als nostres delegats.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-153/2022 
DATA:20 de Setembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies