INVESTIGACIÓ 
Les vacances d’investigació son una autèntica vergonya! 
La Sub-direcció general de recursos humans ignora les demandes de la nostra organització sindical i provocarà que, novament, alguns efectius no podran fer vacances amb la seva en tot l'estiu, 
 
Barcelona, 2 de desembre de 2022.-
 
És evident que l’Administració no és mereixedora de la qualitat humana i professional de les persones que formen part de les Unitats d’Investigació. Ignorar de manera reiterada, les demandes de les unitats d’investigació suposa una absoluta manca de respecte.

De res serveixen les propostes sindicals sobre les condicions de les Unitats d’Investigació. De res serveixen els comunicats sindicals i les intervencions en el Consell de la Policia advertint que l’especialitat d’investigació s’està morint! De res serveix que, any rere any, es proposin quadrants de vacances específics per a les unitats d’investigació si, arribat el moment, es publiquen sempre els mateixos.

Un any més, els efectius de les unitats d’investigació es veuran obligats a buscar-se la vida per poder fer vacances amb les seves famílies. Un any més hauran vist com les seves demandes s’han ignorat, malgrat semblava que aquest any la cosa podria ser diferent.

Quina creu la Sub-direcció general de recursos humans que serà l’estat avui de totes les persones que estan adscrites a les unitats d’investigació? Quina creu la Sub-direcció general de recursos humans que serà la indignació d’alguns d’aquests mateixos efectius quan vegin que, novament, no podran conciliar les seves vacances amb les de la seva família?

I és que com ha fet any rere any previ a la publicació de la Instrucció de vacances, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), enguany va tornar a presentar per escrit (número de registre 9015-2285600/2022 de 9 de novembre), una proposta de millora de cicles de vacances, la qual garantia perfectament tant les necessitats del servei, com la conciliació familiar i laboral.
Lamentablement d’aquest escrit no n’hem tingut resposta. Cap resposta prèvia a la publicació de la Instrucció que ens permetés una reacció en veure quins han estat els períodes finalment publicats. Sense resposta prèvia a la nostra demanda, la SGRH ha publicat avui la Instrucció de vacances fent oïdes sordes a les legítimes reclamacions de l’especialitat.

I encara ens preguntem per quin motiu la família d’investigació està queda deserta? Amb els pitjors horaris, sense recursos humans, sense recursos materials i amb dificultats afegides (com les vacances) per poder conciliar la vida familiar amb la laboral es fa difícil atraure nou talent.

Per tot plegat des de la nostra organització sindical comprenem i compartim l’estat d’ànim que avui la plantilla ens està traslladant. Un estat d’ànim que, si l’Administració tingués en compte, provocaria de manera immediata una reunió entre les organitzacions sindicals, les Comissaries Generals afectades per aquesta situació i les organitzacions sindicals representatives per trobar una solució.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-200/2022 
DATA:2 de Desembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies