COMUNICATS 
Aplicació del complement de productivitat de l’any 2023 
El Govern aprovarà avui el complement de productivitat. A l’igual que va passar l’any passat, l’Administració no contemplarà l’autoavaluació i novament, les persones en pràctiques quedaran fora de la percepció del complement.   
 
Barcelona, 17 d'octubre del 2023.-
 
Avui, en sessió extraordinària, s’ha convocat telemàticament el Consell de la Policia amb un únic punt en l’ordre del dia: aplicació del complement de productivitat de l’any 2023 a les persones membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

Sobre aquesta qüestió el Departament d’Interior ens ha informat que avui, el Govern aprovarà la  distribució del complement de productivitat amb l’actualització dels imports corresponents  (un 3% d’increment).

Segons se’ns ha informat, la percepció del complement de productivitat vindrà regulada en els mateixos termes que contemplava la regulació de l’any 2022, a excepció que per enguany quedaran fora de la percepció les que hagin prestat servei per un període inferior a cinc mesos (i no sis com l’any passat). Esperarem veure el document sencer.

Des del SAP i des de l’SME hem tornat a reclamar la necessitat que les persones que estan en períodes de pràctiques tinguin el dret a percebre el complement. Així mateix, per eliminar el greuge que patim amb la rest de la funció pública, hem tornat a reclamar que l’autoavaluació també formi part del procés d’avaluació.

I és que aquestes dues qüestions, ja van ser denunciades en l’aplicació del complement de productivitat del 2022, juntament amb la històrica reclamació de la subjectivitat del procés.

No obstant i tot i que (com hem dit) fa un any que vam denunciar aquestes qüestions, l’Administració no ha fet res al respecte i per tant (malgrat tornaran a preguntar a Funció Pública sobre la situació de les persones en pràctiques) tot seguirà com l’any passat.

Des de SAP i des d’SME no entenem com havent-ho denunciat de manera reiterada i havent-ho portat fins i tot en sessions anteriors del Consell de la Policia no s’ha fet res al respecte. No entenem com les persones en pràctiques, malgrat se’ls exigeix exactament el mateix que a les que no ho estan i sí se’ls aplica per exemple el mateix règim disciplinari, no rebran aquest complement.

De la mateixa manera, no entenem com el Consell de la Policia no pot debatre aquesta qüestió prèviament a la publicació de l’Acord de Govern que el contempla ja que, com s’ha dit en la sessió d’avui, qüestions com aquestes es debaten, s’acorden i finalment es publiquen.

Essent conscients que el complement de productivitat pot generar alguna reclamació (la qual s’haurà de fer per ATRI), SAP i SME resten a disposició de la seva afiliació per a qualsevol aclariment.
    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-177/2023 
DATA:17 de Octubre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies