COMUNICATS, TRÀNSIT 
Reiterem la necessitat d’incrementar el nombre d’especialistes de trànsit 
Després que s'hagi suspès de manera definitiva el tancament dels sis sectors de trànsit és necessari recuperar el múscul que l'especialitat tenia. Per tant des del SAP-FEPOL hem tornat a reclamar l'avançament del concurs de trànsit i en el seu defecte, un oferiment immediat obert si s'escau a totes les persones membres del cos, fins i tot les que estan en període de pràctiques.  
 
Barcelona,  5 d’abril de 2022.-
 
Un cop hem aconseguit aturar el tancament del 30% dels sectors de trànsit, des de la nostra organització seguim treballant per proveir de manera eficient l’especialitat, d’una quantitat necessària d’efectius que permeti oferir a la ciutadania un servei públic de qualitat.
 
Ja en la reunió que vam mantenir el 10 de novembre del 2021 amb el Director General de la Policia i el Director del Servei Català del Trànsit, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) reclamava oficialment, un augment del sostre de plantilla d’aquesta especialitat.

A l’efecte, per les gestions efectuades, la nostra organització sindical ha tingut coneixement que la Divisió de Trànsit va sol·licitar a la Prefectura del cos i a la Sub-direcció general de recursos humans un oferiment per trànsit de 104 places, al qual s’hi poguessin presentar totes aquelles persones que tenen el curs de l’ISPC.

Sobre aquesta qüestió, SAP-FEPOL considera que el Departament d’Interior i la Direcció General de la Policia, tenint en compte la gravetat de la situació, han de fer l’esforç necessari que permeti avançar amb la màxima celeritat, el proper concurs de provisió de trànsit (previst per al 2023).

No obstant, veient que això serà poc probable que es dugui a terme reclamem, tal i com ja manifestéssim en comunicats de 16 de febrer i 8 de març de 2022, un oferiment massiu que sigui obert, si s’escau, a totes les persones membres del cos de mossos d’esquadra (fins i tot aquelles que estan en període de pràctiques).

Ja sigui per concurs o per oferiment cal incrementar el número d’efectius (més dels que ja es va anunciar en el darrer Consell de la Policia) encarregats de la seguretat a la xarxa viària catalana. Cal fer-ho ja! Sense espera. I a més, cal fer-ho donant la possibilitat abans, que aquells i aquelles especialistes que es troben lluny de casa puguin apropar-se mitjançant un procés de mobilitat interna.

Des de la nostra organització sindical portem massa temps insistint que trànsit es troba en una situació límit. Portem massa temps  reclamant decisions valentes, immediates i contundents que incrementin el múscul d’una especialitat afeblida per una política que l’ha debilitat en excés durant la darrera dècada.

La suspensió del tancament dels sis sectors de trànsit ha estat una d’aquestes decisions i ha suposat una injecció d’oxigen a una especialitat que s’ofegava. Cal ara seguir treballant per recuperar la quantitat d’efectius que s’han perdut pel camí i que, juntament amb l’increment de la inversió en recursos materials, facin que novament trànsit sigui una especialitat atractiva.
 
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-55/2022 
DATA:5 de Abril de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies