METROPOLITANA SUD, COMUNICATS 
No només la Sala 112 està en una situació crítica. La Sala de la RP Metropolitana Sud també! 
A l'igual que la Sala 112, els efectius de la Sala Metropolitana Sud pateixen les mateixes condicions laborals. El que abans assumien quatre agents i un caporal, a dia d'avui ho assumeix un sol agent (amb molta sort dos).     
 
Sant Feliu de Llobregat,  de 2022.-
 
Aquest cap de setmana, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat novament i de manera pública, la greu situació de la Sala 112. Una situació que s’ha vingut donant de manera intensa els dos darrers anys i que ha originat la situació que ahir fèiem evident en el darrer comunicat.

Fer pública les condicions de treball d’una destinació (la Sala 112 de Reus) provoca un efecte mirall sobre altres efectius policials que es poden veure reflectits per aquells i aquelles que han denunciat les lesives situacions laborals que pateixen. I aquest és el cas dels efectius policials destinats a la Sala de Coordinació de la RP Metropolitana Sud.

A aquest efecte, fa molt temps (massa) que la nostra organització sindical ve denunciant també, la preocupant situació que pateixen els operadors i les operadores de la Sala Metropolitana Sud. La darrera, en el comunicat de 28 de juny, SAP-FEPOL feia públics els episodis d’ansietat que diferents efectius d’aquesta destinació havien patit durant el seu servei.

De la mateixa manera que passa al 112, els efectius de les sales regionals pateixen la mateixa sobrecàrrega de feina. I per què? Perquè novament el dimensionament d’efectius a les sales no és el correcte i, la feina que hauria de ser assumida per més d’una persona, s’ordena que s’assumeixi de manera individual.

A tall d’exemple, la Sala de l’Hospitalet de Llobregat abans era gestionada per quatre agents i un caporal. Avui, un sol efectiu policial (com a molt i amb sort dos) assumeix la mateixa càrrega i responsabilitat. I malgrat la nostra organització sindical ho ha denunciat en les reunions regionals, la resposta (igual que en el cas del 112) ha estat nul·la.

A més, els efectius de la Sala Metropolitana Sud han pogut observar que, fruit del darrer oferiment, només s’han incrementat en dos els efectius d’aquesta destinació la qual cosa, evidencia que la destinació de les sales (ja sigui per responsabilitat excessiva, per condicions laborals o per càrrega de treball) ha deixat de ser atractiva.

Fins a tal punt ha arribat la situació en aquesta destinació, que resulta inviable que els operadors puguin fer els descansos que la normativa preveu o fins i tot, que hi hagi veritables problemes per garantir les aturades per menjar.

A més, a la situació denunciada, ara hi hem de sumar el conflicte que ha provocat la mala gestió en la puntuació del PGA-02 (aspecte denunciat també per SAP-FEPOL en comunicat d’ahir). En aquest sentit, la nostra organització sindical és plenament conscient que els efectius destinats a la Sala de Coordinació de Sant Feliu es mereixen, a més d’una millora de les seves condicions de treball, el màxim dels reconeixements en les seves avaluacions (PGA-02 i PGA-07).

Per tant avui, en un nou comunicat denunciem una situació que cal resoldre ja. De no ser així, que ningú es sorprengui si (de la mateixa manera que ha passat amb la Sala 112), la situació a la Sala Metropolitana Sud s’acaba desbordant fins a límits que en tot cas, i quedi clar, des del SAP-FEPOL preferim evitar.
      
NÚMERO DE COMUNICAT:C-188/2022 
DATA:8 de Novembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies