METROPOLITANA NORD, COMUNICATS 
Reunió regional de la RPM Nord de 10 d’abril 
Resum dels punts defensats per SAP i SME en la darrera reunió entre les organitzacions sindicals, els Caps de la Regió i els servei d’administració. 
 
Sabadell, 17 d'abril del 2024.-
 
El passat 10 d’abril es va celebrar la darrera reunió regional de la RPM Nord. Des del SAP-FEPOL i des de l’SME-FEPOL us fem un resum dels punts que hem defensat.

Primer.- Pla d’estiu 2024.
Davant la proximitat de l’estiu i davant la poca informació que tenim al respecte hem reclamat saber quina és la previsió d’efectius per al proper pla d’estiu i quines són les destinacions que s’oferiran. La Regió està a l’espera de la publicació dels oferiments. Així mateix han elevat les mançanes que cada es repeteixen a la RPMN.

Segon.- Instrucció 1/2024 sobre indemnitzacions per assistències a judicis.
Tal i com hem fet públic, SAP i SME hem denunciat les martingales que, des de la signatura del darrer Acord de 203, ha estat realitzant l’Administració. Així mateix, cap de les esmenes que com a organitzacions sindicals representatives vam fer, s’han considerat. Per tant, només es compensen les declaracions judicials en processos penals, quedant excloses aquelles declaracions davant la jurisdicció civil o contenciosa.

Alhora, hem denunciat les penosa situació que pateixen sobre aquest tema, els efectius que tenen l’horari especial específic com a horari de referència ja que s’està prenent com a horari marc, el planificat i no l’efectivament treballat, sense tenir en compte els canvis de planificació que s’imposen per necessitats del servei.

Som conscients que des de la Regió, s’està actuant per indicacions i ordres de la Subdirecció general de recursos humans. Els serveis d’administració es passaran pels brífings de les comissaries per explicar quins són els criteris aplicats en la compensació i citació dels efectius policials.

Tercer.- Altes temperatures.
S’acosta l’estiu i després que SAP i SME denunciéssim l’any passat (fins i tot davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social) les situacions produïdes en moltes comissaries sobre altes temperatures (Granollers, Arenys de Mar i Sant Celoni entre d’altres) hem reclamat que es comencin a revisar els sistemes de refrigeració de tots els edificis. Cal actuar de manera preventiva (i així ho hem demanat) a fi d’evitar l’exposició a altes temperatures de tots els efectius policials i de la ciutadania que visita les comissaries.

Quart.- Manca d’espai i d’armariets als vestuaris.
Com sabeu, des del SAP i des de l’SME hem denunciat la manca d’espais a les comissaries de tota la Regió policial, així com també hem reclamat la necessitat d’ampliar les infraestructures que han arribat al límit.

Recordem que la Comissaria de Cerdanyola del Vallès (havent assumit els efectius de trànsit pel trasllat forçós i innecessari del Sector de Sabadell) ha superat la seva capacitat màxima la qual cosa queda acreditada amb la penosa imatge d’armariets al pàrquing que allà quedaran fins a l’arribada de mòduls.

Aquesta és una situació que des d’ambdues organitzacions sindicals sempre hem exigit evitar. Recordem que davant la primera notícia del trasllat de Trànsit Sabadell a Cerdanyola, vam presentar un escrit sol·licitant un pla estratègic que permetés acollir a tots els efectius policials, respectant la normativa vigent sobre seguretat i salut laboral.

No obstant avui ens trobem que no hi ha cap previsió de muntatge, així com tampoc pressupostària que permeti veure data de resolució d’aquesta qüestió. Per tant, seguirem denunciant quantes vegades faci falta aquesta lamentable situació.

Cinquè.- Complement d’especial responsabilitat per manca de caporals/es i sergents/es.
Segons se’ns informa no hi ha una previsió respecte el pagament d’aquest concepte, així com tampoc  de la modificació de la normativa i dels llocs de treball que resten pendents del canvi. Des del SAP i des de l’SME hem emfatitzat els problemes que a dia d’avui s’estan produint a tota la Regió, especialment a Comissaries com Terrassa, Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès.

Des d’ambdues organitzacions sindicals restem a disposició de la nostra afiliació per reclamar per la via jurídica aquest concepte així com els interessos de demora que s’hagin generat. La inoperància de l’Administració no l’hem d’assumir els treballadors i les treballadores.

Sisè.- Parc mòbil.
A més de denunciar novament la situació del parc mòbil de la regió, hem insistit en el mal estat dels vehicles actuals no logotipats, molts dels quals presenten una manca de manteniment evident i un elevat número d’averies. Ho exemplifiquem amb vehicles matriculats l’any 2014, amb neumàtics del 2018 i del mateix 2014. És normal aquesta situació? Gràcies a les denúncies interposades per les nostres organitzacions sindicals tenim més vehicles operatius a Granollers i d’altres que resten al taller, segons se’ns informa en breu estaran disponibles.

Per altra banda, des del SAP i des de l’SME hem tornat a reclamar una renovació de les furgonetes de l’ARRO Metro Nord, la qual a dia d’avui té vuit vehicles avariats de les quals cinc es troben al taller i tres pendents d’entrar-hi.

Setè.- Recollida de marihuana a les Comissaries.
Després de les denúncies interposades per SAP i SME davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social ens informen que a dia d’avui són tres les empreses que disposen d’eines per al trasllat i tall de les plantacions de marihuana. Està pendent que el DINT adjudiqui el contracte menor per tal que aquestes comencin a la major brevetat possible. Insistim que aquest és un tema URGENT que ja porta molt mesos donant problemes de salut a les comissaries de la regió.

Vuitè.- Manca de fundes de paisà per a USC.
Com sabeu, SAP i SME estan reclamant la necessitat de dotar d’aquest material a tots els efectius policials, el qual és necessari per la realització habitual o esporàdica de les nostres funcions de paisà. Seguirem insistint fins que el DINT en doti a totes les persones membres del cos de mossos d’esquadra que la necessitin.

Novè.- Manca de formació.
Reclamem la formació específica per als efectius d’OAC, GAV, ORC i altres grups específics que no la tenen i que estan desenvolupant les tasques. Esperarem veure quina és la resposta que se’ns dona.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-79/2024 
DATA:17 de Abril de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies